Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Acta Politica Polonica
Acta Politic Pol

ISSN: 2451-0432.

Czasopismo Acta Politica Polonica jest wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego od 1988 roku. Numery opublikowane do końca 2015 r. ukazywały się jako Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica. Od 2014 r. periodyk ukazuje się jako kwartalnik. Siedziba redakcji znajduje się w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Kwartalnik jest wydawany w wersji drukowanej i elektronicznej. Publikowane są w nim wyniki badań naukowych dotyczących różnych aspektów polityki i powiązanych z nią sfer życia społecznego.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us