Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Psychoseksuologia
Psychoseksuologia

ISSN: 2449-8130.

Rocznik "Psychoseksuologia" jest czasopismem naukowym poruszającym problematykę seksualności człowieka z uwzględnieniem wielu dziedzin naukowych. W sposób szczególny tematyka czasopisma obejmuje szeroko rozumianą interakcję pomiędzy psychologią i seksuologią. Proponujemy Państwu spojrzenie na seksualność człowieka od strony różnorodnych perspektyw naukowych - od biologicznej po psychospołeczną. Naszą misją jest tworzenie czasopisma, które jest otwarte na młodych badaczy zainteresowanych problematyką seksuologii, umożliwiając im zaprezentowanie własnego artykułu szerszej grupie odbiorców oraz kształcenie umiejętności związanych z pracą naukową. Umożliwiamy prezentację własnych wyników badań empirycznych czy analiz teoretycznych autorom bez większego dorobku naukowego. Autorami artykułów są przede wszystkim studenci, doktoranci oraz młodzi naukowcy - z tego powodu przykładamy wagę do udzielania rzetelnych informacji zwrotnych, które umożliwią autorom artykułów doskonalenie ich umiejętności.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us