Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Polski Przegląd Neurologiczny

ISSN (printed): 1734-5251. ISSN (electronic): 1734-9745.

Polski Przegląd Neurologiczny to czasopismo edukacyjne Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, ukazujące się cztery razy do roku, poświęcone istotnym tematom z zakresu neurologii, kierowane do neurologów i lekarzy pokrewnych specjalności oraz zainteresowanych neurologią. W periodyku tym są publikowane prace przeglądowe, opisy przypadków, sprawozdania ze zjazdów, przegląd piśmiennictwa oraz recenzje książek z zakresu neurologii.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us