Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Tijdschrift voor Psychoanalyse
Tijdschr Psychoanal

ISSN: 1382-516X.

Het Tijdschrift voor Psychoanalyse is een wetenschappelijk tijdschrift, gericht op psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie, en op de psychoanalytische beschouwing van culturele en maatschappelijke verschijnselen. Het stelt zich ten doel de psychoanalyse en het daarmee verband houdende onderzoek te bevorderen. Het besteedt aandacht aan theorievorming, praktijkuitoefening, onderzoek en cultuurbeschouwing en vooral aan recente ontwikkelingen op al deze gebieden. Het tijdschrift verschijnt viermaal per jaar en bevat klinische en theoretische artikelen, discussiebijdragen, gevalsbeschrijvingen. Het biedt daarnaast boekbesprekingen van belangrijke binnenlandse en buitenlandse literatuur, verslagen en agenda van (internationale) congressen en symposia. Het tijdschrift is de resultante van een unieke samenwerking, binnen de Stichting Tijdschrift voor Psychoanalyse, van zes in het Nederlandse taalgebied opererende psychoanalytische verenigingen en de Stichting Psychoanalyse en Cultuur. Deze veelzijdigheid wordt weerspiegeld in de samenstelling van de redactie en in de inhoud van het tijdschrift.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us