Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Slovenská Archeologia

ISSN: 1335-0102.

SLOVENSKÁ ARCHEOLÓGIA uverejnuje odborné a vedecké štúdije o najzávažnejších archeologických nálezoch a problémoch bádania o praveku a vcasnej dobe dejinnej na Slovensku a v strednej Európe. Náplnou výrazne presahuje do príbuzných disciplín, najmä do histórie, numizmatiky, ale aj do antropológie, paleobotaniky a paleozoológie. Hodnotí najdôležitejšie odborné podujatia, prináša dôležité personálie a recenzuje vedecké diela zaoberajúce sa stredoeurópskym priestorom. Je urcená domácim a zahranicným špecialistom ako primárny zdroj informácii, ale poslúži aj historikom, ucitelom a laickým záujemcom.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us