Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Denkbeeld
Denkbeeld

ISSN (printed): 0926-7182. ISSN (electronic): 1876-5653.

Denkbeeld schenkt aandacht aan de oudere mens en de problemen die zich in de latere levensfase kunnen voordoen: van dementie tot angst, van achterdocht tot depressiviteit. Dat is het terrein van de psychogeriatrie en daar is Denkbeeld als het eerste en enige Nederlandstalige tijdschrift in thuis. Het tijdschrift informeert zijn lezers op uiterst leesbare, begrijpelijke en inzichtelijke wijze over ervaringen en nieuwe ontwikkelingen in wetenschap, praktijk en beleid. Denkbeeld is rijk geïllustreerd met foto's.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us