Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Geo Crítica: Cuadernos Críticos de Geografía Humana

ISSN (printed): 0210-0754. ISSN (electronic): 2385-3719.

Discontinued in 1994. Els objectius de Geo Crítica, van ser des d'un inici la crítica a les concepcions teòriques dominants en la geografia, la utilització de la ciència geogràfica com a eina crítica envers la realitat social i el desenvolupament d'una "altra" geografia fruit de la creació col·lectiva i de la discussió rigorosa. Aquesta revista va deixar de publicar-se el 1994 (número 100).

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us