Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Tijdschrift voor Psychotherapie
Tijdschr Psychother

ISSN (printed): 0165-1188. ISSN (electronic): 1876-5637.

Informatie over nieuwe ontwikkelingen in de psychotherapie in binnen- en buitenland, over opleidingen, over wetenschappelijk onderzoek, over casuïstiek, over boeken en congressen. Spreekbuis bij uitstek van de professionele psychotherapie in Nederland en Vlaanderen. Medium voor kennisname van bevindingen en inzichten, standpunten en methoden. Stimulans voor de discussie tussen psychotherapeuten. Forum voor alle serieuze stromingen binnen en opvattingen over de psychotherapie.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us