Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655.

Od 2016 roku rozpoczynamy wydawanie naukowego czasopisma on-line pod tytułem: Jakościowe Badania Pedagogiczne. Wszystkie publikowane w naszym czasopiśmie teksty dotyczą - wprost lub pośrednio - różnorodnych badań jakościowych uprawianych na gruncie nauk pedagogicznych lub innych dziedzin i dyscyplin naukowych, o ile uwzględniany jest w nich kontekst pedagogiczny. W ramach poszczególnych numerów publikujemy artykuły naukowe dotyczące wybranych aspektów jakościowych badań pedagogicznych w ogólności oraz poszczególnych ich tradycji, metod, wymiarów etc., mieszczące się w ramach szeroko rozumianych dociekań metodologicznych; komunikaty z badań jakościowych osadzonych w naukach pedagogicznych; przedruki tekstów źródłowych stanowiących polskie dziedzictwo metodologicznych podstaw jakościowych badań pedagogicznych oraz polskie tłumaczenia tekstów obcojęzycznych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju współczesnych jakościowych badań pedagogicznych na świecie; recenzje naukowe najnowszych publikacji z zakresu jakościowych badań pedagogicznych oraz sprawozdania z konferencji naukowych i innych wydarzeń przyczyniających się do ich upowszechnienia i zaawansowania, jak również okazjonalnie opracowania naukowe innego rodzaju mieszczące się w tak określonym zakresie przedmiotowym. Zachęcamy do nadsyłania nie tylko werbalnych i multimedialnych tekstów w tradycyjnym rozumieniu, ale także opracowań hipertekstualnych i hipermedialnych, które dziś stanowią nowoczesny format publikacji naukowych szczególnie przydatnych w prezentacji badań jakościowych.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us