Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Forum Dermatologicum

Published/Hosted by Via Medica Czasopisma. ISSN (printed): 2451-1501. ISSN (electronic): 2451-151X.

Forum Dermatologicum jest oficjalnym czasopismem Sekcji Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), które adresowane jest przede wszystkim do lekarzy dermatologów oraz osób specjalizujących się w zakresie dermatologii i wenerologii, jednak ze względu na tematykę publikowanych prac i ich interdyscyplinarny charakter, odbiorcami mogą być również lekarze innych specjalności, kosmetolodzy, pielęgniarki oraz studenci medycyny.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us