Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Studia Informatica Pomerania

Published/Hosted by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ISSN (printed): 2451-0424. ISSN (electronic): 2300-410X.

Studia Informatica Pomerania ukazuje się już od 1978 roku (do 2015 roku pod nazwą Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica). Poruszana w czasopiśmie tematyka obejmuje szeroko rozumianą informatykę ekonomiczną, elementy nauk o zarządzaniu oraz problemy społeczeństwa informacyjnego. W artykułach prezentowane są zarówno aspekty teoretyczne informatyki jak i przykłady praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych w ekonomii i zarządzaniu.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us