Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna

Published/Hosted by Via Medica Czasopisma. ISSN (printed): 2451-0122. ISSN (electronic): 2451-1943.

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna (GiPP) jest czasopismem edukacyjnym wydawanym w języku polskim pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (dawniej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego). Publikowane są w nim przede wszystkim prace poglądowe, opisy przypadków, rekomendacje ekspertów, przedruki, komentarze i listy do Redakcji z zakresu ginekologii, perinatologii, a także położnictwa o szczególnych walorach praktycznych i edukacyjnych dla kształcących się lekarzy. W szczególnych przypadkach Redakcja czasopisma dopuszcza możliwość publikacji oryginalnych prac badawczych o charakterze klinicznym zakończonych wnioskami, które mogą znaleźć zastosowanie w praktyce klinicznej.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us