Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Published/Hosted by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ISSN (printed): 2450-7741. ISSN (electronic): 2300-4460.

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia jest czasopismem powstałym w 2004 w serii Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Czasopismo wydaje Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, a redakcja jest afiliowana przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. W latach 2012-2014 wydawano 8 regularnych numerów rocznie. Począwszy od 2015 ukazuje się 6 numerów rocznie. W Finansach, Rynkach Finansowych, Ubezpieczeniach publikowane są oryginalne, nigdzie wcześniej nie publikowane artykuły naukowe, mieszczące się w zakresie dyscypliny finanse. Artykuły dotyczą zagadnień z obszaru m.in: zarządzania finansami, rynków kapitałowych, finansów publicznych, rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości finansowej podatków, audytu.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us