Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Forum Reumatologiczne

Published/Hosted by Via Medica Czasopisma. ISSN (printed): 2450-3088. ISSN (electronic): 2451-1145.

Forum Reumatologiczne, to oficjalne czasopismo edukacyjne Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, służące poszerzaniu praktycznej wiedzy z zakresu reumatologii i chorób pokrewnych. Do podstawowych działów czasopisma należą: reumatoidalne zapalenie stawów, spondyloartropatie, choroby układowe tkanki łącznej, choroby wywołane przez kryształy, choroby metaboliczne kości, choroba zwyrodnieniowa stawów i zespoły bólowe tkanek miękkich, choroby reumatyczne wieku rozwojowego. Radę Naukową tworzą wybitni specjaliści w dziedzinie reumatologii i reprezentantów dyscyplin ściśle związanych z problematyką reumatologiczną z wielu ośrodków w kraju. Czasopismo jest skierowane do lekarzy reumatologów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us