Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja

ISSN (printed): 2450-1646. ISSN (electronic): 2450-6567.

Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja" to dwumiesięcznik o charakterze edukacyjnym redagowany i prowadzony przez ekspertów, skierowany do specjalistów onkologii klinicznej, radioterapii i hematologii oraz lekarzy specjalizujących się w tych dziedzinach. W każdym numerze publikowane są tłumaczenia prac oryginalnych, przeglądowych, opisy przypadków, rekomendacje kliniczne towarzystw naukowych, informacje o zjazdach i kongresach oraz listy do redakcji, ukazujące się w czasopismie "Oncology in Clinical Practice".

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us