Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Meluzyna : Dawna Literatura i Kultura

ISSN: 2449-7339.

Przedstawiamy Czytelnikom pierwszy numer półrocznika Meluzyna – pisma poświęconego dawnej literaturze i kulturze. Jego łamy oddajemy w całości młodym badaczom: jeszcze studentom, doktorantom, już doktorom – słowem wszystkim, którzy są na początku swej naukowej drogi. Chcemy, by Meluzyna stwarzała okazję do spotkań przedstawicieli wielu ośrodków naukowych, kształtowanych w różnych środowiskach, adeptów nauki wyrastających w odmiennych szkołach naukowych, pod opieką własnych mistrzów. Niech nasze pismo pozwoli im pewniej stawiać pierwsze kroki, da okazję do porównań, konfrontacji, może będzie też powodem zadziwienia, źródłem inspiracji. Dla starszych prezentowane w Meluzynie prace mogą stać się obrazem zainteresowań, warsztatowych wyborów, zalet i, co nieuniknione, wad młodego pokolenia.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us