Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Radiography Open

Published/Hosted by Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway. ISSN: 2387-3345.

Radiography Open er et forskningstidsskrift med mål å styrke den strålemedisinske kunnskapen, til pasienters beste. Fokus er yrkesutøvelsen av radiografi i hele sin bredde, det være seg enten profesjonsutøvelsen er i screening, diagnostikk, intervensjon eller stråleterapi, og uavhengig av yrkesutøvers tittel. Manuskripter mottas på norsk, svensk, dansk eller engelsk; artikler på nordisk språk krever i tillegg et abstrakt på engelsk.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us