Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Segle XX: Revista Catalana d'Història

ISSN: 2339-6806.

Segle XX és una revista catalana especialitzada en la història del segle XX, que neix d’una col·laboració professional i independent entre historiadors universitaris i una organització amb un fort arrelament social com és CCOO de Catalunya, mitjançant la Fundació Cipriano García i coeditada juntament amb la Universitat de Barcelona. En aquest sentit, vol consolidar un àmbit de relacions que sempre ha existit de manera informal, però que, ben segur, calia potenciar tal com s’ha fet en països com Itàlia, França i Alemanya. Segle XX vol ser un espai de relació entre la Universitat i la societat, amb l’objectiu de donar a conèixer la recerca històrica i els principals debats historiogràfics amb una voluntat crítica i plural, tenint en compte els departaments universitaris, centres de recerca consolidats i associacions interessades en el passat recent.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us