Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Revista Studii de Securitate Publică / Public Security Studies

Published/Hosted by Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. ISSN: 2284-8592.

Revista Studii de Securitate Publică este o publicaţie ştiinţifică editată de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu apariţie trimestrială şi are drept obiective realizarea unor studii, analize şi cercetări în domeniul securităţii publice, prin abordarea unor aspecte complexe şi de actualitate atât la nivel naţional, cât şi internaţional, adresându-se studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi specialiştilor instituţiilor statului cu atribuţii în domeniul securităţii publice. The journal “Public Security Studies” is a scientific publication edited by the “Alexandru Ioan Cuza” Bucharest Police Academy quarterly and its purpose is to carry out studies, analyzes and research in public security by addressing complex and current issues both nationally and internationally addressing to students, Masters, PhD students and experts of state institutions with responsibility in public security.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us