Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

International Journal of Economics and Innovation
Int J Econ Innovat

Published/Hosted by DergiPark. ISSN: 2149-6838.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleleri yılda iki kez yayınlayan hakemli bir dergidir.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us