Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Journal of Education and Future
J Educ Future

ISSN: 2146-8249.

Journal of Education and Future - JEF, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları tarafından, yılda iki kere yayımlanan hakemli bir eğitim dergisidir. JEF günümüzde her alandaki gelişmeler ışığında gelecekteki eğitimin niteliğinin artmasına ve bilgi üretimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda JEF'te eğitim bilimleri, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, lisans, lisansüstü eğitimin tüm alanları ile ilgili özgün araştırma ve uygulamalara dayalı akademik yazılar yayımlanmaktadır. JEF'in ilk sayısından itibaren uluslararası standartlar ve disiplinlerarası bir yaklaşım temel alınmıştır. Bu nedenle dergide sadece İngilizce makaleler yayımlanmakta ve makalelerin Türkçe özetlerine yer verilmektedir. JEF her kurumdan ve her ulustan bilim insanları ile eğitimcilerin makale başvurularını kabul etmektedir.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us