Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi / Journal of Law and Economics Studies

Published/Hosted by The Social Sciences Research Society / Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği. ISSN: 2146-0817.

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD), Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. Bu e-dergi içerisinde Ekonomik Kamu Hukuku, Regülasyon İktisadı, Mülkiyet Hakları İktisadı, Kurumsal İktisat, Kamu Tercihi, Anayasal İktisat, Sosyal Sermaye, Vergi Hukuku, Suç Ekonomisi, Yolsuzluğun Politik İktisadı, Çevre Ekonomisi ve Çevre Hukuku, vb. alanlarında yazılmış makalelere yer verilir. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi'nin amacı Hukuk ve İktisat Yaklaşımı (Law and Economics Approach) alanındaki çalışmaların ülkemizde yaygınlaşmasına hizmet etmektir. Hukuk ve İktisat Yaklaşımı genel olarak iktisat bilimindeki temel araçları, varsayımları ve metodolojiyi kullanarak formel ve informel kuralları ve kurumları inceleyen bir inter-disipliner (multi-disipliner) araştırma alanıdır.

   Further information
  • Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi / Journal of Law and Economics Studies currently does not have a website.
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us