Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Współczesne Problemy Ekonomiczne

Published/Hosted by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ISSN (printed): 2081-9579. ISSN (electronic): 2353-2815.

Czasopismo Współczesne Problemy Ekonomiczne (do końca 2015 roku obowiązywała nazwa: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Wspólczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka) ukazuje się od 2009 roku i jest pozycją łączącą wiedzę ekonomiczna z etyką w biznesie. W latach 2009-2011 ukazywał się jeden numer rocznie. Natomiast od 2012 r. jest półrocznikiem. Zamierzeniem redakcji czasopisma jest stworzenie platformy o interdyscyplinarnym i międzynarodowym charakterze. Pozwala na to tematyka czasopisma, która obejmuje szeroki zakres aktualnych zagadnień dotyczących szeroko rozumianej ekonomii, finansów, etyki, CSR. Tematyka czasopisma podzielona jest trzy główne sekcje: Globalizacja; Liberalizacja; Etyka.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us