Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Forum Zaburzeń Metabolicznych

ISSN (printed): 2081-2450. ISSN (electronic): 2081-531X.

Forum Zaburzeń Metabolicznych to czasopismo edukacyjne Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości i Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, którego celem jest poszerzanie praktycznej wiedzy czytelników w zakresie chorób metabolicznych, czyli otyłości, zaburzeń lipidowych, cukrzycy i innych. Kwartalnik jest redagowany przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny, z wielu ośrodków w kraju. Jest skierowany do lekarzy rodzinnych, internistów, diabetologów oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Staranny dobór tematyki artykułów i poruszanych problemów jest dokonywany przede wszystkim z punktu widzenia lekarza praktyka.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us