Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy

Published/Hosted by Via Medica Czasopisma. ISSN (printed): 2081-1020. ISSN (electronic): 2081-5115.

Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy to kwartalnik edukacyjny pod redakcją Prof. Jarosława Reguły skierowany do gastroenterologów i lekarzy innych specjalności, zainteresowanych chorobami przewodu pokarmowego, trzustki i wątroby. Ukazuje się od 2009 r. Publikuje artykuły przeglądowe w języku polskim oraz rekomendacje.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us