Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Вісник Національного технічного уніве

Published/Hosted by Scientific Periodicals of Ukraine. ISSN: 2079-5459.

Наукові статті, що публікуються у Віснику серії «Нові рішення в сучасних технологіях», відображають результати досліджень в машинобудуванні, енергетиці, технологіях органічних і неорганічних речовин, екології, інформаційних технологіях і системах управління, а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій. Статті орієнтовані на можливе використання результатів розробок вчених у промислове виробництво.

   Further information
  • Вісник Національного технічного уніве currently does not have a website.
   Category Link








Add To Favorites
Email This Page



Side Panel
Privacy Policy About Us Contact Us