Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Bulletin of National Technical University "KhPI". Series: Problems of Electrical Machines and Apparatus Perfection - The Theory and Practice

Published/Hosted by Scientific Periodicals of Ukraine. ISSN: 2079-3944.

Наукові статті, що публікуються у Віснику серії «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика», відображають результати досліджень в електроапаратобудуванні, електромашинобудуванні, енергетиці, техніки сильних електричних і магнітних полів,теоретичної електротехніки, електричних станцій та мереж, а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій. Статті орієнтовані на можливе використання результатів розробок вчених у промислове виробництво. Видання входить до Переліку ВАК України по технічних науках.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us