Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Clivatge. Estudis i Testimonis sobre el Conflicte i el Canvi Socials

ISSN: 2014-6590.

La revista Clivatge és un journal que publica anualment, en format electrònic, articles, ressenyes de llibres i testimonis de grups i moviments afectats per conflictes i canvis socials. Com indica el subtítol, aquesta revista la publica a Barcelona l'Observatori del Conflicte Social, adscrit a un grup d'investigació de la Universitat de Barcelona, i el seu objectiu són els "estudis i testimonis sobre el conflicte i el canvi socials". Clivatge dóna prioritat als textos de naturalesa acadèmica. S'espera de les contribucions rebudes rigor acadèmic, ús de l'argumentació i respecte per les opinions d'altres persones. Per convicció, però també com a part del seu equipatge metodològic bàsic, els membres de l'Observatori i, esperem, les anàlisis (articles) que es sotmetin a l'editor o editora de cada número, fan seu el dictum de Barrington Moore: "Tot estudiós de la societat humana pot trobar en la simpatia per les víctimes dels processos històrics i l'escepticisme respecte a les vanaglòries dels triomfadors les salvaguardes essencials per no quedar pres en la mitologia dominant. L'estudiós que vol ser objectiu necessita aquests sentiments com a part del seu equip professional ordinari". Complementàriament, la revista publica seleccions de documents i testimonis procedents dels i les protagonistes dels conflictes i canvis socials objecte d'atenció, normalment precedits d'una presentació de la persona adscrita a l'Observatori que es responsabilitza de contribuir a coordinar aquests dossiers de documents. I, finalment, ressenyes de llibres de recent aparició rellevants per a la temàtica genèrica, el conflicte i el canvi, de què tracta la publicació.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us