Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Revista d'Innovació Docent Universitària

ISSN (printed): 2014-1319. ISSN (electronic): 2013-2298.

RIDU, la Revista d'Innovació Docent Universitària, és una publicació destinada a la comunitat universitària, que pretén donar a conèixer aquelles experiències d'innovació i millora docent en l'àmbit universitari. La Revista publica treballs d'innovació docent referents a qualsevol disciplina universitària, fonamentalment treballs de recerca aplicada a la docència, treballs d'experiències docents i treballs sobre materials educatius.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us