Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

e-ArtDocuments

Published/Hosted by Universitat de Barcelona. ISSN: 2013-6277.

e-artDocuments és una revista digital del Grup de Recerca 'Tresors, Marxants i Col·leccions: El diàleg artístic entre Espanya i Amèrica (1850-1955)' que forma part del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona que vol ocupar un espai diferenciat i innovador gràcies a l'impuls d'una comunitat científica sòlida i de caràcter internacional. El seu objectiu principal és promoure i fer visible la recerca en el camp del col·leccionisme d'objectes d’art, focalitzant especialment l'atenció en les relacions artístiques entre Espanya i Amèrica.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us