Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Dialectologia
Dialectologia

ISSN: 2013-2247.

Dialectologia té l'objectiu de vincular les experiències dels investigadors dels diversos àmbits de la dialectologia (variació lingüística, geolingüística, metodologia, dades dialectals sincròniques i diacròniques, noves tecnologies, dialectologia social, etc.). És una publicació bianual que compta amb avaluació externa i acompleix les normes de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT). Cada número publica 4/5 articles relacionats amb un tema específic.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us