Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

(Con)Textos
Textos

Published/Hosted by Universitat de Barcelona. ISSN: 2013-0864.

És una publicació anual que acull textos d'anàlisi etnogràfica i/o de reflexió teòrica, així com entrevistes amb representants de la disciplina. També inclou treballs procedents d'altres ciències socials i humanes que es vinculin amb l'antropologia, ja sigui adoptant-ne plantejaments teòrics o enfocaments epistemològics.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us