Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Olsztyn Economic Journal

Published/Hosted by University of Warmia and Mazury. ISSN: 1897-2721.

Olsztyn Economic Journal jest czasopismem naukowym wydawanym w języku angielskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. W latach 2007-2012 czasopismo było wydawane w trybie półrocznym, natomiast od 2013 r zostało przekształcone w kwartalnik. Publikowane są w nim naukowe artykuły o charakterze metodycznym, przeglądowym lub empirycznym z dziedziny nauk ekonomicznych. Olsztyn Economic Journal jest wydawany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Pierwotną formą czasopisma jest wersja drukowana.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us