Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Transfer: Revista Electrónica sobre Traducción e Interculturalidad

ISSN: 1886-5542.

Transfer: revista electrónica sobre traducción e interculturalidad és una revista temàtica publicada pel CRET-Grup de Recerca Consolidat sobre Estudis de Traducció i Multiculturalitat (Universitat de Barcelona) amb periodicitat semestral (maig, novembre). Iniciada el maig de 2006, publica fonamentalment en anglès i castellà assaigs, ressenyes, traduccions i notícies d'interès en l'àmbit de la traducció i de la interculturalitat.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us