Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Praktische Pediatrie
Prakt Pediatr

ISSN: 1876-3782.

Het is niet altijd eenvoudig om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de kindergeneeskunde. U heeft steeds minder tijd en het aantal informatiebronnen lijkt alleen maar toe te nemen. U wordt geconfronteerd met nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen die implicaties hebben voor de dagelijkse praktijk. Aanwezige kennis moet continu worden aangevuld met nieuwe inzichten op het gebied van diagnose en therapie. Ook krijgt u te maken met de implementatie van richtlijnen en met veranderende opvattingen die onder het adagium van evidence based medicine binnen uw vak worden geïntroduceerd. Praktische Pediatrie leidt u langs de belangrijkste ontwikkelingen in het hart van uw vak. Met behulp van een nascholingstijdschrift en daaraan gekoppelde e-learning wordt u op een toegankelijke en plezierige manier in staat gesteld bij te blijven. Niet aan de hand van wetenschappelijke onderzoeksverslagen, maar juist door middel van mooie artikelen die de wetenschappelijke ontwikkelingen direct vertalen naar uw alledaagse praktijk.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us