Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Jeugd en Co Kennis

Published/Hosted by Springer. ISSN (printed): 1873-9172. ISSN (electronic): 1876-6099.

Jeugd en Co Kennis is het verdiepingstijdschrift van Jeugd en Co, een pakket vakinformatie voor de jeugdsector. Jeugd en Co is er voor professionals die werken met kinderen en jeugdigen met problemen of die het risico lopen in problemen te komen. Jeugd en Co verschijnt acht keer per jaar, Kennis wordt vier keer per jaar gratis meegestuurd. Kennis is niet los verkrijgbaar. Naast de twee tijdschriften behoort bij Jeugd en Co een website: www.jeugdenco.nl met nieuws en archief. Jeugd en Co Kennis is een uitgave van het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. Het tijdschrift wordt gefinancierd uit het Kennisprogramma Jeugd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us