Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Ezin TIM

ISSN: 1805-2606.

TIM ezin je internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii, který vydává obor Teorie interaktivních médií při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. TIM ezin je platformou pro původní studie, přehledové studie a recenzní studie, jež časopis publikuje v češtině, slovenštině a angličtině. Publikovány jsou také české a slovenské překlady cizojazyčných textů, stejně jako klasické texty domácí a zahraniční produkce. Z drobných žánrů uveřejňujeme recenze odborných monografií, sborníků, konferencí a výstav nebo festivalů umění nových médií. TIM ezin se rovněž podílí na organizaci vědeckých konferencí, sympozií a odborných přednášek, které jsou na stránkách časopisu reflektovány, případně na jejich základě vznikají monotematická čísla. TIM ezin vznikl v roce2011 a vychází dvakrát ročně. Od roku 2012 všechny uveřejněné odborné studie procházejí recenzním řízením, které odpovídá standardu publikování v recenzovaných odborných časopisech.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us