Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Leczenie Żywieniowe i Metaboliczne

Published/Hosted by Blackhorse Publishing International. ISSN (printed): 1734-5960. ISSN (electronic): 1895-1600.

Leczenie Żywieniowe i Metaboliczne to pierwsze Polskie czasopismo specjalistyczne podejmujace kompleksowo zagadnienia żywienia klinicznego. Celem Leczenia żywieniowego i metabolicznego jest publikowanie polskich i międzynarodowych opracowań naukowych i wymiana doświadczeń dotyczących żywienia klinicznego i zaburzeń metabolicznych związanych z żywieniem lub jego brakiem. Przedstawiane są w piśmie prace teoretyczne i kliniczne, dotyczące metabolizmu, metod i technik żywienia, skuteczności leczenia i powikłań. Jako czasopismo interdyscyplinarne kierowane jest do wszystkich specjalistów zajmujących się problematyką leczenia żywieniowego nie tylko na poziomie akademickim, ale również lekarzy opieki podstawowej. Między innymi chirurdzy, gastroenterolodzy, pediatrzy, intensywiści, jak również personel pielęgniarski to grupy, do której czasopismo jest kierowane. Czasopismo wydawane jest kwartalnie. Nutrition & Metabolic Therapy is the first, specialized Polish journal on clinical nutrition. The main goal of the journal is to publish the Polish and international papers and exchange experiences on clinical nutrition and metabolic diseases related with nutrition or its lack. The clinical, theoretic and basic research papers on human metabolism as well as methods and techniques are in the scope of the journal. Clinical experience shows the great need to open these subjects to the wide audience so the journal is open for specialists form all the fields where clinical nutrition therapy is applicable, of course not only for academic practitioners but for general practitioners as well. The main groups are surgeons, gastroenterologists, pediatricians, intensive care specialists and nursing personnel. The journal is published quarterly.

   Further information
  • Leczenie Żywieniowe i Metaboliczne currently does not have a website.
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us