Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
Endocrinol Obes Metab Disord

ISSN (printed): 1734-3321. ISSN (electronic): 1734-9044.

Discontinued in 2013. Do końca 2013 roku oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Zakres tematyczny: Czasopismo o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, kierowane zarówno do lekarzy pierwszego kontaktu, jak i do lekarzy specjalistów zainteresowanych problemami z dziedziny zaburzeń przemiany materii oraz endokrynologii otyłości. Zawiera recenzowane artykuły przeglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny zaburzeń przemiany materii oraz endokrynologii otyłości, prace kazuistyczne (opisy przypadków), recenzje książek, a także komentarze redakcyjne.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us