Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Journal of Modern Science
J Mod Sci

Published/Hosted by University of Euroregional Economy in Józefów - Warsaw. ISSN: 1734-2031.

Journal of Modern Science jest czasopismem naukowym o wysokiej renomie i międzynarodowym zasięgu wydawanym przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. W Journal of Modern Science publikowane są materiały z zakresu nauk społecznych, pedagogiki i dyscyplin pokrewnych. Czasopismo stanowi międzynarodową platformę wymiany wiedzy i doświadczeń uczonych. W recenzje w języku polskim i / lub angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim publikowane są artykuły, sprawozdania z konferencji i seminariów oraz recenzje publikacji.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us