Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Seksuologia Polska / Polish Sexology

Published/Hosted by Via Medica Czasopisma. ISSN (printed): 1731-6677. ISSN (electronic): 1731-9544.

Seksuologia Polska to oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Półrocznik recenzowany o charakterze naukowo-edukacyjnym, adresowany zarówno do seksuologów, psychiatrów i urologów, jak również do szerokiego grona lekarzy stykających się w codziennej praktyce z problemami z zakresu seksuologii. Publikowane są w nim artykuły oryginalne, poglądowe oraz kazuistyczne z ośrodków krajowych, a także przedruki dotyczące najnowszych osiągnięć i dokonań w dziedzinie seksuologii. Czytelnik znajdzie również praktyczne zalecenia dotyczące leczenia zaburzeń seksualnych.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us