Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Ex Novo: Revista d'Història i Humanitats

Published/Hosted by Universitat de Barcelona. ISSN (printed): 1699-1826. ISSN (electronic): 2385-3638.

Ex novo: revista d'història i humanitats és una publicació de continguts històrics i humanístics que edita l'Associació Comitia Rei Novae formada per alumnes i exalumnes de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. El caràcter variat i el tarannà innovador dels seus articles són una clara mostra del batec historiogràfic actual de les noves fornades d'historiadors.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us