Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Ebre 38: Revista Internacional de la Guerra Civil, 1936-1939

Published/Hosted by Universitat de Barcelona. ISSN (printed): 1696-2672. ISSN (electronic): 1885-2580.

La revista proposa un apropament rigorós, compromés i multidisciplinar a l'estudi i difusió dels fets de la Guerra Civil espanyola i de la rimera postguerra. Aquesta voluntat es manifesta tant en la filosofia de la publicació, oberta a tot tipus de propostes provinents de qualsevol disciplina del camp de les Ciències Humanes i Socials, com en la seva idiosincràsia, que pretén adaptar-se a les pautes de divulgació del coneixement científic d'aquest nou segle. El tema de la guerra i de la violència de tota mena no són alients a les preocupacions del món en què vivim. En aquest sentit la Guerra Civil espanyola pot ser un referent per a moltes reflexions del present.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us