Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Enseñanza de las Ciencias Sociales: Revista de Investigación

Published/Hosted by Universitat de Barcelona. ISSN (printed): 1579-2617. ISSN (electronic): 2014-7694.

Enseñanza de las ciencias sociales és una nova revista dedicada a la investigació en didàctica de la geografia, la història i les ciències socials en general. Els objectius que ens proposem són els següents: donar a conèixer els treballs d'investigació que es realitzen en didàctica de les ciències socials, aprofundir en la base teòrica i pràctica d'aquests treballs i presentar noves línies i nous temes d'investigació. L'àmbit de la revista és internacional, tot i que això no impedeix que la prioritat sigui arribar a ser una publicació de referència a Espanya i Llatinoamèrica.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us