Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Ar@cne
Ar@cne

Published/Hosted by Universitat de Barcelona. ISSN: 1578-0007.

A través d'Ar@cne s'intentarà informar sobre pàgines web d'interès per als científics socials en general i per als geògrafs, en particular. L'objectiu central és publicar seleccions, anàlisi i crítiques de pàgines electròniques, llocs web i fonts digitals d'informació que siguin d'utilitat i rellevància per als investigadors, professors, estudiants i públic en general.

   Further information
   Category Link








Add To Favorites
Email This Page



Side Panel
Privacy Policy About Us Contact Us