Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Suhayl. International Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilisation
Suhayl

ISSN (printed): 1576-9372. ISSN (electronic): 2013-620X.

Suhayl és una revista anual publicada pel Grup Millàs Vallicrosa d'Història de la Ciència Àrab de la Universitat de Barcelona que s'edita en llengua anglesa i àrab. Des de 2009 es publica en col·laboració amb la Commision on History of Science and Technology in Islamic Societies (IUPHS-DHS). Suhayl (Canop) és una estrella usada sovint per la tradició islàmica com a indicador de la qibla, la direcció de La Meca, ja que l'axis principal de la Ka'ba està orientat cap el punt de la seva sortida.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us