Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació

ISSN: 1575-5886.

BiD conté articles originals que fan un tractament aprofundit d'algun aspecte relacionat amb la biblioteconomia, l'arxivística i la documentació. Inclou també experiències, textos normatius, informes d'activitats i ressenyes. A partir del número 30 (2013) BiD passa a estar coeditada per la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us