Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Estudios de Fonética Experimental

ISSN (printed): 1575-5533. ISSN (electronic): 2385-3573.

Estudios de fonética experimental és un punt de trobada i difusió de treballs sobre fonètica realitzats amb la metodologia experimental. Abasta tots els àmbits experimentals de la disciplina (articulatòria, acústica i perceptiva) i aplega estudis sobre els aspectes fònics de qualsevol llengua del món, tot i que els seus articles se centren bàsicament en el castellà i el català. Un dels objectius de la revista és constituir una eina fonamental de consulta i estudi de la ciència fonètica escrita no només en anglès sinó també en les llengües romàniques: català, castellà, francès, gallec.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us