Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Aurora: Papeles del Seminario María Zambrano
Aurora

ISSN: 1575-5045.

Aurora: papeles del Seminario María Zambrano és una revista d'investigació filosòfica, centrada en l'obra de María Zambrano i oberta a l'ample camp temàtic i de referències al que aquesta remet. El seu objectiu és proporcionar els mitjans que facilitin i afavoreixin l'estudi de la filosofia zambraniana, difondre els resultats del treball realitzat en torn a la mateixa i promoure la relació entre investigadors, estudiosos i interessats en el pensament de l'autora, d'àmbit nacional i internacional.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us