Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

PT Industrieel Management

Published/Hosted by Ten Hagen & Stam BV. ISSN: 1571-9405.

PT Industrieel Management draagt oplossingen aan voor problemen die zich binnen de afdelingen ontwikkeling, productie en logistiek van producerende bedrijven voordoen. Het is immers zaak snel op de markt te kunnen reageren, met producten van een hoge kwaliteit, die tegen zo laag mogelijke kosten worden geproduceerd en waarbij wordt voldaan aan gestelde eisen voor milieu en veiligheid. PT Industrieel Management publiceert over methoden, oplossingen, producten en bedrijven die een rol spelen bij het operationeel maken en optimaliseren van deze afdelingen. PT Industrieel Management richt zich op beslissers binnen de grootste industriële bedrijven in Nederland (vanaf 20 werknemers) op het niveau van technisch management (technisch directeur, hoofd engineering, hoofd technische dienst, hoofd productie.

   Further information
  • PT Industrieel Management currently does not have a website.
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us